Komitet organizacyjny

 

"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"


Przewodniczący:
dr Rafał Grabowski
 
Członkowie:
dr Katarzyna Bareja
dr Hanna Bystrzycka
dr Magdalena Giedroyć 
dr Urszula Kierczyńska
dr Katarzyna Klimczak
dr Edyta Łazarowicz
dr Małgorzata Paszula
dr Małgorzata Mierzejewska
mgr Teresa Boroch
mgr Magdalena Zadroga

 
 
 
Honorowy patronat nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:                     Dziekan Kolegium
                Zarządzania i Finansów
                     SGH w Warszawie