Opłaty konferencyjne

 

"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"


Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł.

Opłata za udział w konferencji i opublikowanie referatu wynosi 450 zł.

Wpłat należy dokonywać najpóźniej do dnia 20 listopada 2018 r. na rachunek bankowy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
Konto nr: 09 1240 1040 1111 0010 7521 7593
podając w tytule płatności Nazwisko i imię oraz dopisek "Forum rachunkowości Nr 5"


W sprawie faktur informacji udziela Magdalena Zadroga mzadrog@sgh.waw.pl, tel. +48 22 564 9289
 
Sponsor Forum Rachunkowości Nr 5


 Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:Patron medialny