Ramowy Program Forum Nr 5
 

"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"9:15 - 9:45
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00
Uroczyste otwarcie konferencji
10:00 - 12:00
Panel I: Technologia blockchain i sztuczna inteligencja – perspektywa nauki 

Celem panelu jest przedstawienie badań naukowych prowadzonych w obszarze technologii blockchain i sztucznej inteligencji.
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:30
Panel II: Technologia blockchain i sztuczna inteligencja – perspektywa praktyki w obszarze rachunkowości

Celem panelu jest zaprezentowanie możliwości praktycznych zastosowań obydwu rozwiązań w praktyce rachunkowosci.
14:30 - 15:30
Dyskusja, rekomendacje dla nauki i praktyki – zakończenie konferencji
15:30 - 16:00
Lunch 
 
Honorowy patronat nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:                     Dziekan Kolegium
                Zarządzania i Finansów
                     SGH w Warszawie