Kontakt

 

 

"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"


Biuro organizatora Forum Rachunkowości w SGH

Instytut Rachunkowości
Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
tel. (22) 564-92-89
fax. (22) 564-86-13
kr@sgh.waw.pl


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Rafał Grabowski, e-mail: rgrabow@sgh.waw.pl


 

 
Honorowy patronat nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:                     Dziekan Kolegium
                Zarządzania i Finansów
                     SGH w Warszawie