Zgłoszenie referatu
 

"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"

 

Dla potrzeb Forum Rachunkowości Nr 5 uzyskaliśmy możliwość opublikowania sześciu artykułów:

  • trzech artykułów napisanych w języku polskim, które po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 12 punktów),
  • trzech artykułów napisanych w języku angielskim, które po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w „Journal of Management and Financial Sciences JMFS” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 13 punktów).

Ograniczenie liczby referatów, które mogą zostać opublikowane w ramach Forum Rachunkowości Nr 5, nie jest zależne od organizatora.

Przyjmowane będą referaty stanowiące przegląd badań lub opis badań własnych na temat zagadnień związanych z technologią blockchain i sztuczną inteligencją w rachunkowości. W przypadku zgłoszenia większej liczby referatów niż możliwości publikacyjne, Rada Programowa dokona wyboru.
 

Formularz zgłoszenia referatu

Sponsor Forum Rachunkowości Nr 5


 Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:Patron medialny