Materiały do pobrania

 

 "W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"     
Zasady edycji artykułów 

Oświadczenie autora artykułu
 
 
Honorowy patronat nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:                     Dziekan Kolegium
                Zarządzania i Finansów
                     SGH w Warszawie