Cel konferencji

 

"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"Celem Forum Rachunkowości Nr 5 jest bliższe spojrzenie na zagadnienia związane z technologią blockchain i sztuczną inteligencją oraz dyskusja nad konsekwencjami wykorzystania tych rozwiązań w praktyce rachunkowości. W świetle ich lawinowego rozwoju niezbędne staje się bowiem podjęcie badań oraz rzetelnej naukowej dysputy nad możliwymi kierunkami ich zastosowań praktycznych. Zarówno technologia blockchain, jak i sztuczna inteligencja mogą wywołać zmiany o kardynalnym znaczeniu dla zawodów związanych z rachunkowością. Konieczne staje się zatem wskazanie nowych warunków środowiskowych rachunkowości i nowych obszarów kompetencyjnych osób związanych zawodowo z rachunkowością, którym w najbliższej przyszłości przyjdzie zmierzyć się z wszechobecną cyfryzacją i dominacją rozwiązań IT.

 
Sponsor Forum Rachunkowości Nr 5


 Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:Patron medialny