Program Forum Nr 5
 

"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"9:15 - 9:45
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00
Uroczyste otwarcie konferencji
10:00 - 12:00
Panel I: Technologia blockchain i sztuczna inteligencja – perspektywa nauki 

Panel pierwszy poświęcony będzie próbie nakreślenia mapy drogowej dla prowadzonych i projektowanych badań naukowych z zakresu technologii blockchain i sztucznej inteligencji. Uczestnicy panelu, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin i dyscyplin naukowych, podejmą dyskusję na temat szans i wyzwań, przed jakimi stoi polska nauka w odniesieniu do nowych metod przetwarzania danych i informacji w ramach technologii blockchain i AI. Poruszane przez panelistów tematy dotyczyć będą między innymi: rewolucji cyfrowej, potencjału technologii blockchain i sztucznej inteligencji dla nauk ekonomicznych, szczególnie w rachunkowości, wyzwań akademików w obliczu potrzeby komercjalizacji wiedzy w tych obszarach, a także wyzwań, jakie nowe technologie stawiają przed organami ścigania.

Moderator:
Dr Michał Kaczmarski – Instytut Rachunkowości, SGH w Warszawie

Uczestnicy panelu:
prof. dr hab. Anna Karmańska – Instytut Rachunkowości, SGH w Warszawie
prof. dr hab. Wojciech Paprocki – Katedra Transportu, SGH w Warszawie
dr hab. Krzysztof Piech – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
dr Kacper Gradoń – Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
dr Jacek Wytrębowicz – Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:30
Panel II: Technologia blockchain i sztuczna inteligencja – perspektywa praktyki w obszarze rachunkowości

Celem drugiego panelu będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób obecna rewolucja technologiczna przekłada się na praktykę szeroko pojętej rachunkowości, a także próba przewidzenia, jak może ona kształtować się w przyszłości. W ramach dyskusji przybliżone zostaną praktyczne doświadczenia uczestników związane z rozwijającą się technologią blockchain na płaszczyźnie finansów i rachunkowości, podatków i audytu. Ponadto paneliści podzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem i korzystaniem z automatyzacji procesów księgowych i sprawozdawczych.

Moderator:
dr Katarzyna Kobiela-Pionnier – Instytut Rachunkowości SGH w Warszawie

Uczestnicy panelu:
Magdalena Borowik – Pełnomocnik Ministra ds. Technologii Finansowych, Ministerstwo Cyfryzacji
Marcelina Szwed-Ziemichód – doradca podatkowy, adwokat, kancelaria MSZ Tax
Marek Gzowski – Chief Solution Officer, Head of Innovation & Solution Department, KPMG
Wojciech Zajączkowski – Head of Intelligent Automation, Accenture
Krzysztof Gwardys – CEO, Promity
Barbara Chamot – Consultant, Azets Insight AS, Norway
14:30 - 15:15
Burza mózgów z udziałem uczestników Forum: wyzwania i obawy

Moderator:
dr hab. Mirosława Kwiecień, prof. UE we Wrocławiu​
15:15 - 15:30
Rekomendacje dla nauki i praktyki – zakończenie konferencji
15:30 - 16:00
Lunch 
Sponsor Forum Rachunkowości Nr 5


 Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:Patron medialny