Zakres tematyczny Forum Nr 5


"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości"

 
  1. Bieżący status badań naukowych prowadzonych w dziedzinie ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, związanych z technologią blockchain i sztuczną inteligencją.
  2. Bieżący status rozwiązań technologicznych z obszaru blockchain i sztucznej inteligencji dotyczacych praktyki rachunkowości, audytu i podatków.
  3. Perspektywy dla nauki i dydaktyki rachunkowości związane z postępującym rozwojem technologii blockchain i sztucznej inteligencji.
  4. Perspektywy dla praktyki rachunkowości związane z postępującym rozwojem technologii blockchain i sztucznej inteligencji.

 

Sponsor Forum Rachunkowości Nr 5


 Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:Patron medialny