Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dyskusji podczas piątego
FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH

Tematem wiodącym konferencji jest:

"W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości​".

Liczymy na Państwa obecność w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 9:45.Prelegenci


Prof. dr hab. Anna Karmańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dyrektor Instytutu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności: problematyka wartości ekonomicznej i ryzyka w rachunkowości, zarządzanie kosztami (koncepcje, podejście procesowe, działaniowe i projektowe), systemy pomiaru wartości zasobów i dokonań przedsiębiorstwa, paradygmaty i teorie w nauce rachunkowości, aspekty behawioralne i etyka w rachunkowości, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny. Występuje na ważnych formach międzynarodowych, np.: World Congress of Accountants (Rzym 2014 – na zaproszenie International Federation of Accountants – IFAC, New York), w siedzibie Parlamentu Unii Europejskiej (Bruksela 2017 – na zaproszenie European Federation of Accountants and Auditors - EFAA).

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kierownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w j. polskim i w j. obcych, m.in. Firma-Idea – funkcjonowanie w epoce IV rewolucji przemysłowej. Open Eyes Book Nr 3 (współautor, 2018), Swiat (bez) pracy (współautor, 2018), Mobilność w aglomeracjach przyszłości (współredaktor, 2018), E-mobiność: wizje i scenariusze rozwoju (współredaktor, 2017), Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm (współautor, 2018), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2016), Transport Development Challenges in the Twenty-First Century (współautor, 2016), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2015), Dylematy rozwoju infrastruktury (współredaktor, 2014). Prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień: rozwój gospodarki cyfrowej, wdrażanie technologii cyfrowych, ekonomika transportu i polityka transportowa, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw. Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Wojciech Paprocki jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.

dr hab. Krzysztof Piech
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Lider biznesowy (2016-18) Strumienia Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe rządowego programu Od papierowej do cyfrowej Polski. Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności przy Radzie ds. Innowacyjności (od maja 2018 r.) przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; research affiliate w Center for Blockchain Technologies University College London, członek Board of Directors International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain, external associate w Iran Blockchian Labs przy in Sharif University of Technology.

dr Kacper Gradoń
Uniwersytet Warszawski
Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa UW. Associate Visiting Professor w UCL Department of Security and Crime Science, a od 2012 roku jest University College London Honorary Senior Research Associate. Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień cyberprzestępczości, tzw. „future crimes” (związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych przez przestępców i terrorystów), białego wywiadu (OSInt), wykorzystania blochchain i kryptowalut, Internetu Rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Dr inż. Jacek Wytrębowicz
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Prowadzi wykłady z sieci komputerowych. Jego obecne zainteresowania naukowe to bezpieczeństwo sieciowe, programowalne sieci komputerowe, technologie blockchain. Jest współautorem 6 książek, oraz autorem lub współautorem 40 artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. W latach 1999-2001 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. W latach 2001-2002 był dyrektorem Biura Systemów Informatycznych w TEL-ENERGO S.A. Jako konsultant opracowywał strategie rozwoju teleinformatycznego dla władz samorządowych i przedsiębiorstw komunalnych. W latach 2004-2008 kierował projektem budowy sieci światłowodowej dla SPEC S.A.

Magdalena Borowik
Ministersto Cyfryzacji
Ekonomista z dyplomem z zarządzania bankowością i transformacją przedsiębiorstw. Ekspert technologii transakcyjnych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem technologicznym oraz w infrastrukturze telekomunikacyjnej: budowa łączy IP w Europie, wprowadzanie nowych produktów na rynek, projekty rozwoju oprogramowania oraz analizy bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury krytycznej.

Marcelina Szwed-Ziemichód
MSZtax
Adwokat i doradca podatkowy. Współpracuje z podmiotami z branży nowych technologii i IT, w tym z sektora blockchain i kryptowalut. Prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania transakcji kryptowalutowych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prelegentka na wielu wydarzeniach poświęconych technologii blockchain i kryptowalutom.  Była członkiem strumienia Blockchain/DLT i waluty cyfrowe przy Ministerstwie Cyfryzacji, obecnie członek grupy roboczej ds. Blockchain przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Marek Gzowski
KPMG
Od ponad 20 lat związany jest z szeroko pojętą informatyką, energetyką i służbą zdrowia.Data Governance, przekształcenia sfederowanych IT w scentralizowane organizacje IT, projektowanie i doskonalenie Centrów Usług Wspólnych IT, automatyzację procesów biznesowych poprzez ich wsparcie dedykowanymi rozwiązaniami IT przez cały cykl życia tych rozwiązań, a w szczególności: Blockchain, Smartcity, IoT, electromobility, Digital Transformation, Data & Analytics SSC design, implementation and improvement.

Wojciech Zajączkowski
Accenture
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT, poparte udokumentowanymi wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań. Certyfikowany menedżer LeanSixSigma, doświadczony w takich dziedzinach jak optymalizacja procesów, transformacja biznesowa i zarządzanie operacyjne. Odpowiedzialny za RPA (Robotic Process Automation), Virtual Assistant (VA), Cognitive Computing oraz liczne inicjatywy dotyczące sztucznej inteligencji w wielu branżach w Polsce.

Krzysztof Gwadrys
Promity
Kilkuletnie doświadczenie w obszarach architektury korporacyjnej, ładu i architektury danych oraz budowy oprogramowania w wielu dużych organizacjach z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, energetycznego i publicznego. Na co dzień zajmuje się rozwojem oprogramowania i architekturą rozwiązań przetwarzających duże wolumeny danych. Rozwija rozwiązania wykorzystujące metody uczenia maszynowego oraz robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych.

Barbara Chamot
Azets Insight AS, Norway
Absolwentka SGH (kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne 1996-2001. Doświadczenie praktyczne w dziedzinie księgowości (IFRS i US GAAP, podatki, płace) zdobyte w najbardziej zaawansowanym na świecie biurze księgowym, które ma w pełni zrobotyzowane procesy księgowe (AZETS Insight AS – dawnym VISMA Services) świadczącym usługi księgowe, compliance i doradcze (finanse, podatki, płace, IT) - zarówno firmom norweskim, jak i równie aktywnym na rynku norweskim - filiom firm globalnych.


Sponsor Forum Rachunkowości Nr 5


 Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 5 objęli:Patron medialny